94431435_3069047483157668_8927243830026043392_o

Earth Mother Academy in Nederland.
Een platform in ontwikkeling.
Earth Mother Academy in Nederland.

Op deze website c.q. dit platform kan ik (d’Raadgever) ruimte creëren om trainers, coaches, consulenten en therapeuten (bewust ondernemers) te profileren.
Ik denk daarbij aan mensen met een holistische (integrale) visie op gezondheid en welzijn en affiniteit met de natuur.
Deze leraren kunnen zichzelf en hun training of praktijk op dit platform profileren en verder inspiratie, kennis, wijsheid, trainingen, workshops en activiteiten delen t.b.v. mensen die bezig zijn met bewustzijnsontwikkeling en groei en desgewenst verwijzen naar hun eigen website.

Missie en Visie
Wat heb ik al lang met ideeën hiervoor rondgelopen.
Gevoed door mijn jarenlange samenwerking en betrokkenheid bij nationale en internationale, wijze en inspirerende mensen en projecten en mijn werk als organisatie en communicatiemanager van een centrum voor bewustzijnsontwikkeling en groei.
Er is zoveel wat uitgedragen en gedeeld mag worden.
Ook in Nederland zijn er opgeleide, wijze en ervaren ‘wijsheiddragers’.
Het is tijd.

Het is tijd om hen in beeld te brengen, vindbaar en bereikbaar te maken.
Ik zie deze website c.q. dit platform graag als een online academie, waar mensen kunnen kiezen voor de diensten of lessen die zijn nodig hebben voor hun ontwikkeling.
Aansluitend kunnen we samen ook fysieke trainingen in den lande aanbieden, op diverse locaties in den lande.

Welke mensen zou ik willen vragen zich te profileren als trainers en coaches van Earth Mother Academy?
Ik zou trainers, coaches, leraren, consulenten, therapeuten, wijsheidsdragers, leraren, workshop- en activiteitenleiders die hun werk doen op Nederlandse bodem willen vragen zich aan te sluiten bij dit d’Raadgevers Net. (co-creatie)
Daarbij uitgaande van mensen met een holistische (integrale) en co-creatieve instelling,
die er klaar voor zijn om de rol op zich te nemen om ook anderen, mens en organisatie, te inspireren en begeleiden in hun bewustzijnsontwikkeling en groei.
Is het ook de tijd voor jou?

Met wie kom ik graag in contact?
Graag kom ik met hen in contact die geïnspireerd en met hart en ziel verbonden zijn met de wijsheid van ‘Moeder Aarde’, Gaia, Pacha Mama en het Universum en een missie hebben dat op hun wijze ook uit- en over te dragen.
‘Zij Die Weten’, inspirerende coaches, trainers, gidsen, supervisors, ervaren proces- en trajectbegeleiders (géén guru’s en egotrippers!) die hun krachten willen bundelen en ten dienste stellen aan ‘het grotere geheel’.
En ook zij die mee willen helpen dit niet alleen online maar ook op locatie mogelijk te maken.
Mag ik je van harte uitnodigen contact met me te zoeken als dit initiatief met jouw missie in dit leven resoneert?

with love to share

Gonda Postma | d’Raadgever
initiator Earth Mother Academy
E: draadgevers.net@gmail.com

gonda2015